Uitnodiging algemene ledenvergadering HSV Veghel

terug naar overzicht

Dinsdag, 13 maart 2018

Geachte leden, Via dit schrijven willen wij, het bestuur van HSV Veghel u van harte uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze zal plaats vinden op maandag 30 april 2018, om 20:00 in ons clubhuis gelegen aan Het Ven 4 te Veghel. Mocht u nog agendapunten aan willen dragen dan kunt u die mailen naar secreatris.hsvveghel@outlook.com. Indien u verhinderd bent vernemen wij dat graag via ledenadministratie@hsvveghel.nl. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom, de koffie staat klaar.

AGENDA:

1. Opening (voorzitter)

2. Mededelingen (voorzitter)

3. Financieel jaarverslag 2017, begroting 2018 (penningmeester)

4. Kascontrole 2017, door Nick van der Bosch en Chris Verkoeijen (penningmeester)

5. Vaststellen notulen ALV 2017 (secretaris)

6. Benoeming bestuursleden (voorzitter) 
Jan Wielinga treedt af als ledenadministrateur, benoeming Henk van Meerten als nieuwe ledenadministrateur.

7. Jeugdactiviteiten (bestuurslid M. van Asperen)

8. Ledenadministratie (ledenadministrateur H. van Meerten)

9. Rondvraag (voorzitter)

10. Sluiting (voorzitter)